AST Otimectin - Anti Oormijt

  • AST Otimectin - Anti Oormijt

Prijzen, maten en gewichten

Gewicht:  10 gram

Prijs:
Op voorraad

Aantal:  

AST Otimectin - Anti Oormijt

Indicaties
Bestrijding van oormijt (Otodectes cynotis) bij de kat.

Doeldier
Kat.

Samenstelling
Bevat per gram gel: 1 mg ivermectine.

Beschrijving
OTIMECTIN¨ bevat als werkzaam bestanddeel ivermectine. Ivermectine behoort tot de groep van avermectinen, chemotherapeutica die wat betreft hun structuur overeenkomen met macrolide antibiotica. Ze zijn niet duidelijk werkzaam tegen bacteri‘n of schimmels. Ivermectine is zeer lipofiel en daardoor bijna onoplosbaar in water. Avermectinen interfereren met de neurotransmitters glutaminezuur en gamma-aminoboterzuur (GABA) waardoor storingen in de zenuwsignaaltransmissie optreden (opening van de chloride-ionkanalen).
Dit resulteert in verlamming en uiteindelijk de dood van gevoelige parasieten. Bij zoogdieren passeren ze slechts in geringe mate de bloed-hersenbarriëre (basis van selectieve toxiciteit). Ivermectine is werkzaam tegen maagdarmwormen, longwormen en ectoparasieten (o.m. horzellarven, bloedzuigende luizen, teken en mijten). Resistentie is aangetoond bij enkele nematoden (o.m. Haemonchus contortus, Ostertagia circumcinta en Trichostrongylus colubriformis). Resistentie bij gevoelige ectoparasieten is (nog) niet bekend. Ivermectine resistente species vertonen parti‘le kruisresistentie (potentieverschillen tussen derivaten) met andere avermectinen en milbemycinen. De desbetreffende resistente mutanten van deze species vertonen vaak ook resistentie tegen andere anthelmintica zoals benzimidazolen (multipele resistentie).


Contra-indicaties
Niet toepassen bij dieren met een geperforeerd trommelvlies.

Mogelijke Bijwerkingen

Toevallig gebruik bij kittens en katten met een geperforeerd trommelvlies of een beschadigde uitwendige gehoorgang kan leiden tot bijwerkingen die gekenmerkt worden door depressie van het centrale zenuwstelsel gepaard gaande met lusteloosheid, anorexie, pupil verwijding, evenwicht en bewegingscoördinatie stoornissen, trillen/beven en speekselen.


Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Alle katten die met elkaar in contact komen, dienen te worden behandeld tegen oormijtinfecties. Ook andere gevoelige huisdieren (honden, fretten) die in contact zijn met behandelde katten dienen met een geschikt middel (NIET OTIMECTIN !) te worden behandeld.

Speciale voorzorgen bij gebruik
Geen.

Toepassing tijdens dracht en lactatie
Geen waarschuwingen.

Interacties
Niet toepassen in combinatie met middelen die hetzelfde werkingsmechanisme bezitten.

Wachttijd
Niet van toepassing.

Voorzorgen voor de toepasser
Bij de toepassing direct huidcontact vermijden.

Uiterste gebruiksdatum
Zie vermelding op de verpakking.

Bewaring
Niet boven 25°C en niet invriezen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verpakking
Tube met 10 gram, met canule.

REG NL
REG NL 09990

Toepassing

Gebruiksaanwijzing

Uitsluitend bestemd voor locale toepassing in de gehoorgang. De oorgel bevat als werkzame stof ivermectine, 1 g. gel bevat 1 mg. ivermectine. Vul de gehoorgang volledig met Otimectin en masseer voorzichtig tot de vloeistof gelijkmatig in de gehoorgang is verdeeld (komt overeen met 1 mg. ivermectine). Behandel altijd beide oren. Herhaal de behandeling na 7 en 14 dagen. Voorkom dat het product in contact komt met de ogen of bek van het behandelde dier. Voorkom dat katten het product oplikken bij elkaar of bij zichzelf op de plaats van toediening.
Avermectines kunnen soms intolerantie verschijnselen veroorzaken bij andere diersoorten. Gevallen van intolerentie zijn gerapporteerd bij honden en met name bij collies, Old English Sheepdogs en aanverwante rassen en kruisingen alsook bij land- en zeeschildpadden.
Honden of katten moeten niet in de gelegenheid worden gesteld om gemorste gel op te nemen of toegang te hebben tot gebruikte spuiten vanwege de bijwerkingen die gerelateerd zijn aan ivermectine toxiciteit


Niet toepassen bij

  • Katten met een geperforeerd trommelvlies of in die gevallen waarbij de men niet weet of het trommelvlies intact is (laat uw dierenarts dit vooraf beoordelen).
  • Katten met een beschadigde uitwendige gehoorgang ten gevolge van chronische ontsteking(en).
  • Katten met systemische afwijkingen.
  • Kittens jonger dan 8 weken.
  • Andere dieren dan katten.


 

Nieuwsbrief
 

Klantenservice

Mijn account