Equest Pramox Wormpasta paard - Moxidentine - Praziquantal

  • Equest Pramox Wormpasta paard  - Moxidentine - Praziquantal

Prijzen, maten en gewichten

Gewicht:  1 stuk

Prijs : € 28,75 - € 26,50
1
tot
6
€ 28,75

6
tot
11
€ 27,90

12
tot
25
€ 27,30

26
tot
49
€ 26,90

50
tot
99
€ 26,50

Op voorraad

Log in om productdetails en prijs te bekijken

Farmaceutische vorm
Equest Pramox Gel voor oraal gebruik.


Samenstelling
Equest Pramox bevat per gram 19,5 mg moxidectine en 121,7 mg praziquantel.


Eigenschappen
Moxidectine is een antiparasiticum werkzaam tegen een breed scala van inwendige en uitwendige parasieten en is een tweede generatie macrocyclisch lacton van de milbemycine familie. Moxidectine interfereert met GABA receptors en chloride kanalen. Het netto effect is de opening van de chloride kanalen op de postsynaptische verbinding wat de instroom van chloride-ionen mogelijk maakt en leidt tot een irreversibele rusttoestand. Dit resulteert in verlamming en uiteindelijk de dood van parasieten blootgesteld aan het middel.Praziquantel is een antiparasiticum dat een wijd gebruik kent als anthelminticum bij vele diersoorten.

Praziquantel wordt snel geabsorbeerd via het omhulsel van de parasiet en gedistribueerd. In vitro en in vivo worden belangrijke leasies aan het omhulsel van de parasiet gezien. Deze laesies veroorzaken contracties en verlamming van de parasiet. Praziquantel verandert de permeabiliteit van de parasietmembraam voor calciumionen. Dit verstoort het metabolisme van de parasiet. Het middel is effectief tegen benzimidazole resistente Cyathostominae stammen.
 

Doeldier
Paarden (ouder dan 6,5 maanden).


Indicaties
Paarden: Voor de behandeling van menginfecties van cestoden en nematoden of arthropoden veroorzaakt door voor moxidectine en praziquantel gevoelige stammen van: Grote strongyliden: Strongylus vulgaris (volwassen stadia), Strongylus edentatus (volwassen stadia), Triodontophorus brevicauda (volwassen), Triodontophorus serratus (volwassen), Triodontophorus tenuicollis (volwassen); Kleine strongyliden (volwassen en intraluminale larvale stadia): Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp.Ascariden: Parascaris equorum (volwassen). Andere soorten: Oxyuris equi (volwassen stadia), Habronema muscae (volwassen), Gasterophilus intestinalis (L2, L3), Gasterophilus nasalis (L2, L3), Strongyloides westeri (volwassen), Trichostrongylus axei (vowassen stadia). Lintwormen (volwassen): Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna, Paranoplocephala mammillana. De uitscheiding van kleine strongyliden eieren wordt gedurende 90 dagen onderdrukt. (ERP = 90d.). Het middel is werkzaam tegen in het darmslijmvlies verblijvende (ontwikkelende) L4 stadia van de kleine strongyliden. Op 8 weken na behandeling zijn vroege (hypobiotische) L3 stadia van de kleine strongyliden geëlimineerd. Het middel is werkzaam tegen benzimidizole resistente Cyathostominae stammen.Contra-indicaties
Niet toedienen aan veulens jonger dan 6,5 maanden.Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid ten opzichte van de actieve stoffen of de excipientia.Equest Pramox is speciaal geformuleerd voor gebruik enkel bij paarden. Bij honden of katten kunnen zich door de concentratie van moxidectine in dit product ongewenste effecten voordoen indien ze inde gelegenheid worden gesteld om gemorste pasta op te nemen of toegang hebben tot gebruikte spuiten.


Bijwerkingen
In zeldzame gevallen zou bij jonge dieren een afhangende onderlip, ataxie en zwelling van de neus worden waargenomen. Deze neveneffecten zijn van voorbijgaande aard en verdwijnen vanzelf.In geval van zware wormbesmettingen, kan destructie van de parasieten een lichte voorbijgaande koliek en dunne mest bij het behandelde paard veroorzaken. Bijwerkingen van voorbijgaande aard kunnen optreden bij de aanbevolen dosering in veulens. Bij volwassen paarden kunnen bijwerkingen van voorbijgaande aard optreden bij 3 maal de aanbevolen dosering. Symptomen zijn depressie, gebrek aan eetlust, ataxie en afhangende onderlip, optredend tussen 8 tot 24 uur na behandeling. Symptomatische behandeling is meestal niet nodig en binnen 24 tot 72 uur treedt in het algemeen volledig herstel op. Een specifiek antidotum bestaat niet. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.


Wachttijdadvies
Vlees: 64 dagen. Melk: niet gebruiken in lacterende merries die melk voor humane consumptie produceren.


Waarschuwingen
Equest Pramoxkan oogirritatie, huidirritatie en gevoeligheid van de huid veroorzaken. Voorkom contact met huid en ogen. Gebruik beschermende handschoenen. Was na gebruik handen of andere aan het product blootgestelde lichaamsoppervlakken. Niet roken, drinken of eten tijdens de toediening van het product. In geval van oogcontact het oog spoelen met veel schoon water en naar een arts gaan. In geval van binnen krijgen van het product, naar een arts gaan en de bijsluiter laten zien. Resistentie van parasieten ten opzichte van een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent en herhaald gebruik van een anthelminticum van die klasse. De dierenarts dient advies te geven aangaande geschikte ontwormings- en beweidingschema’s om een adequate bestrijding van zowel lintwormen als rondwormen te bereiken. Om de invloed van moxidectine op de mestfauna te beperken en vanwege onvoldoende gegevens aangaande milieurisico’s van praziquantel, mogen paarden niet in de wei gelaten wordenbinnen 3 dagen na behandeling. Voor een optimale bestrijding van horzels, dient het product te worden toegediend in de herfst, na afloop van het vliegenseizoen en voor de lente, omdat de larven zich dan beginnen te verpoppen en daarom minder gevoelig voor behandeling zijn. Niet gebruiken bij merries tijdens dracht en lactatie. Equest Pramox is niet toegestaan voor gebruik bij lacterende merries die melk voor humane consumptie produceren.

Houdbaarheidstermijn
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Na opening binnen 6 maanden gebruiken. Niet bewaren boven 25 º C. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na EXP.

 

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 10399 URA

 

 

 

Toepassing

Equest Pramox een eenmalige toediening van 400µg moxidectine /kg lichaamsgewicht en 2,5 mg praziquantel /kg lichaamsgewicht gebruik makend van de gekalibreerde spuit waarbij elk streepje 25 kg lichaamsgewicht aangeeft. Voor een nauwkeurige dosering wordt het gebruik van een weegschaal of meetlint aanbevolen. Houd de spuit zo dat het van een dop voorziene uiteinde naar links wijst, zodat u de gewichtseenheden en streepjes (dunne zwarte lijntjes) kunt zien. Elk streepje komt overeen met 25 kg lichaamsgewicht. Draai aan de groene doseerring totdat de linkerkant van de ring is uitgelijnd met het gewicht van het dier. Een (1) spuit is voor de behandeling van een paard van 700 kg.

De praziquantel dosis in het product is voor de behandeling van lintworm hoog in de doseringsbreedte gekozen. De dierenarts dient advies te geven aangaande geschikte ontwormings- en beweidingschema’s om een optimale bestrijding van parasieten te bereiken. Om overdosering te voorkomen dient te worden toegezien op een nauwkeurige dosering bij veulens, in het bijzonder bij lichte veulens of pony veulens. Gebruik niet dezelfde spuit voor de behandeling van meer dan een dier, tenzij paarden bij elkaar lopen of in direct contact zijn met elkaar op hetzelfde bedrijf.

Nieuwsbrief
 

Klantenservice

Mijn account