Exil Flea Free Omgevingsspray 400 ml

  • Exil Flea Free Omgevingsspray 400 ml

Prijzen, maten en gewichten

Gewicht:  Aerosol spuitbus à 400 ml

Prijs : € 8,95 - € 6,95
1
tot
2
€ 8,95

3
tot
5
€ 7,95

6
tot
99
€ 6,95

Niet op voorraad

Exil Flea Free heeft een snelle en langdurige werking tegen volwassen vlooien en vlooienlarven in huis.


Vlooien op uw huisdier zijn slechts ‘het topje van de ijsberg’. 95 procent van het probleem zit in uw huis in de vorm van vlooieneitjes, vlooienlarven en vlooienpoppen. Ziet u vlooien op uw huisdier?  Voorkom erger en behandel uw huis snel met Exil Flea Free omgevingsspray!

De voordelen van Exil Flea Free omgevingsspray

  • snelle bestrijding van larven en vlooien
  • uw huis tot 6 weken vlovrij
  • werkt ook tegen ander ongedierte


Grondige bestrijding

Met Exil Flea Free omgevingsspray bestrijdt u de vlooienlarven die in uw huis aanwezig zijn. Gebruik de spray op alle plaatsen waar uw huisdier regelmatig komt. Doe dit snel, want dan kunt u de vorming van vlooienpoppen nog voorkomen. Het vlooienprobleem is dan snel opgelost!

Bestrijdt andere insecten en wespen

Vlooien houden niet van Exil Flea Free omgevingsspray, maar u bestrijdt er ook andere kruipende insecten en wespen mee. Wel zo veilig!

Lange werkingsduur

Exil Flea Free omgevingsspray werkt minimaal 4 tot 6 weken. Ziet u vlooien op uw huisdier? Behandel dan om de 4 weken.

Algemeen;
Exil Flea Free heeft een snelle en langdurige werking tegen volwassen vlooien en vlooienlarven in huis. Dit maakt het product uitermate geschikt om een acuut vlooienprobleem te bestrijden. Om een vlooienplaag in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om naast jaarlijkse behandelingen van het huis ook alle honden en katten in huis het hele jaar door te behandelen tegen vlooien met een daarvoor speciaal geregistreerd middel.Vlooien (en andere kruipende insecten, zoals kakkerlakken)
Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen, dus ook achter en onder kasten, koelkast, radiatoren en apparatuur. Voor de behandeling tegen vlooien en vlooienlarven de te behandelen plek eerst stofzuigen. Spuit dan op een afstand van ongeveer 20 cm zonder slangetje gelijkmatig over de te behandelen plek door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen.
Bij behandeling van objecten tegen vlooien zo mogelijk de bodem onder het object afdekken. Dit gebruikte afdekmateriaal afvoeren met het restafval. Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de meeste insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden.

Wespen
(binnenshuis hangende nesten en nesten in spouwmuren)
Ter bestrijding van wespen dienen met name de nestingangen, meestal gelegen aan de onderzijde van het nest, en het binnenste van het nest langdurig te worden bespoten. Deze behandeling dient ’s avonds te worden uitgevoerd, wanneer alle wespen zich in het nest bevinden en de kans dat rondvliegende wespen steken zo klein mogelijk is. Dit kan door de meegeleverde spuitlans zo ver mogelijk in de invliegopening van het nest te steken. Voor behandeling van een wespennest de bodem onder het nest afdekken. Dit gebruikte afdekmateriaal én zo mogelijk het behandelde nest afvoeren met het restafval. Het wordt aangeraden een professionele bestrijder te consulteren in geval van grote of moeilijk te bereiken of verwijderen nesten.

VOORZORGSMAATREGELEN
Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken tijdens gebruik. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50ºC. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Keukengerei, aquaria, terraria en vogelkooien goed afdekken.
Aquariumpompen uitschakelen. Niet op planten spuiten. Spuitnevel niet inademen. Na toepassing handen wassen. Aanraking met de huid vermijden. Goed schudden voor gebruik. Niet spuiten op gepolitoerde oppervlakten of kunststof.

Vorstvrij bewaren.

GEVAAR
Zeer licht ontvlambaarZeer licht ontvlambare aerosol.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

WERKZAME STOFFEN/ GEHALTEN:
Permethrin 0,25%
Tetramethrin 0,05%
Toxicologische groep: Pyrethroïden

AARD VAN HET PREPARAAT
Aerosol spuitbus à 400 ml.

Toelatingsnummer: 12894N
Batchnummer en EXP: Zie onderzijde bus
Toelatingshouder: Bridgefarma b.v

Distributeur: Emax Nederland B.V.
Postbus 365
3770 AJ BARNEVELD
Huisdier Informatie Centrum:
Tel: 0900 2000 888 (€ 0,20/min)
of www.exilvoordieren.nl/contact
 

Toepassing

GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar insecten zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel. Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen. Ten tijde van behandeling alle aanwezige dieren uit de ruimte verwijderen. Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.

 

VOORZORGEN
Lees vóór gebruik het etiket volledig! Exil Flea Free omgevingsspray niet op huisdieren toepassen. Gebruik daarvoor een voor dat doel geregistreerd middel.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten en wespen in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen.
Niet toepassen op huisdieren en planten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor niet professioneel gebruik.

Nieuwsbrief
 

Klantenservice

Mijn account