UlcerGold Zoetis - behandeling en preventie van maagzweren paard

  • UlcerGold  Zoetis - behandeling en preventie van maagzweren paard

Prijzen, maten en gewichten

Gewicht:  1 doos met 7 spuiten.

Prijs :
1
tot
2

3
tot
3

Op voorraad

Aantal:  

UlcerGold van Zoetis voor de behandeling van maagzweren en ter preventie van het terugkeren van maagzweren bij paarden.  1 verpakking bevat 7 spuiten. Exp Date 08-2020 recept verplicht

UlcerGold van Zoetis voor de behandeling van maagzweren en ter preventie van het terugkeren van maagzweren bij paarden.

 

Werkzaam bestanddeel
Omeprazol: 370 mg

Doeldier
Paard

Indicaties
Voor de behandeling van maagzweren en preventie van terugkeren van maagzweren.

Maagzweren komen relatief vaak voor bij paarden. Slechte eetlust, gewichtsverlies, verminderde prestaties, tandenknarsen, veelvuldig gapen en/of lichte koliekverschijnselen kunnen duiden op de aanwezigheid van maagzweren bij het paard.
Het doel van het behandelen van maagzweren is het elimineren van klinische symptomen, het bevorderen van heling en de preventie van zowel de terugkeer als complicaties.
De primaire factor hierbij is het onderdrukken van de maagzuursecretie om de genezing van de maagzweer mogelijk te maken.


Contra-indicaties
Niet aanbevolen bij dieren jonger dan 4 weken of die minder wegen dan 70 kg lichaamsgewicht.

Wachttermijn
(Orgaan)vlees
: 1 dag.

Niet toegestaan voor gebruik in merries die melk voor humane consumptie produceren.

Bijwerkingen
Geen bekend.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen;

Alvorens de dosering te bepalen, dient de dierenarts de noodzaak van het uitvoeren van relevante diagnostische onderzoeken te overwegen. Stress (waaronder zware training en wedstrijden), voeding, management en het dierhouderijsysteem kunnen geassocieerd worden met de ontwikkeling van maagzweren in paarden. Aanbevolen wordt om de behandeling te combineren met aanpassingen van het dierhouderijsysteem en de training.

Aangezien dit product irritatie en overgevoeligheidsreacties kan veroorzaken, dient direct contact met huid en ogen vermeden te worden. Gebruik ondoordringbare handschoenen en eet of drink niet bij het omgaan en toediening van het product. Bij contact met de ogen, spoel onmiddellijk met schoon stromend water en zoek medische hulp. Omeprazol kan de eliminatie van warfarine vertragen.

Bewaren beneden 30°C. Plaats de dop terug na gebruik.

Registratienummer
REG NL 114390  

Nadere informatie
Zie bijsluiter

Toepassing

Toedieningswijze en dosering
Omeprazol is effectief in diverse paardenrassen en onder verschillende gebruiksomstandigheden, bij veulens vanaf 4 weken oud en die meer dan 70 kg wegen en bij dekhengsten.

Voor orale toediening.

Behandeling van maagzweren: één toediening per dag gedurende 28 opeenvolgende dagen met een dosering van 4 mg Omeprazol per kg lichaamsgewicht (1 maatverdeling op de spuit/50 kg), onmiddellijk gevolgd door een doseringsschema van één toediening per dag gedurende 28 opeenvolgende dagen met een dosering van 1 mg Omeprazol per kg lichaamsgewicht, om het terugkeren van maagzweren tijdens de behandeling te verminderen.

Indien maagzweren terugkeren wordt een herhalingsbehandeling met een dosering van 4 mg Omeprazol per kg lichaamsgewicht (1 maatverdeling op de spuit/50 kg), aanbevolen.

Aanbevolen wordt om de behandeling te combineren met aanpassingen van het dierhouderijsysteem en de training.

Preventie van terugkeren van maagzweren: één toediening per dag met een dosering van 1 mg Omeprazol per kg lichaamsgewicht.

Om Omeprazol toe te dienen in een dosering van 4 mg Omeprazol per kilogram lichaamsgewicht dient de zuiger van de spuit op de juiste maatverdeling te worden gezet voor het lichaamsgewicht van het paard

Elke maatverdeling op de zuiger van de spuit levert voldoende Omeprazol om 50 kg lichaamsgewicht te behandelen. De inhoud van één spuit levert voldoende om een paard van 700 kg te behandelen met een dosis van 4 mg Omeprazol per kg lichaamsgewicht.

Om Omeprazol toe te dienen in een dosering van 1 mg Omeprazol per kilogram lichaamsgewicht dient de zuiger van de spuit op de maatverdeling gezet te worden die overeenkomt met een vierde van het lichaamsgewicht van het paard. Om bijvoorbeeld een paard van 400 kg te behandelen, wordt de zuiger op 100 kg gezet. Bij deze dosering levert elke onderverdeling op de zuiger van de spuit voldoende Omeprazol om 200 kg lichaamsgewicht te behandelen.

Nieuwsbrief
 

Klantenservice

Mijn account