Virbac Equimax Tabs 800 kg wormkuur paard Praziquantal - Ivermectine

  • Virbac Equimax Tabs 800 kg wormkuur paard  Praziquantal - Ivermectine

Prijzen, maten en gewichten

Gewicht:  8 Tabs

Prijs :
1
tot
6

7
tot
11

12
tot
24

25
tot
48

49
tot
99

Op voorraad

Aantal:  

Virbac Equimax Tabs wormkuur paard voor 800 kg Praziquantal - Ivermectine. Equimax Tabs Ontwormingstabletten paard tegen wormen, spoelwormen, horzel larven en lintwormen.
Recept verplicht. 10-2020

Farmaceutische vorm
Equimax Tabs - Tablet

Recept verplicht:
 

Samenstelling
Equimax Tabsbevat per tablet van 3300 mg 20 mg ivermectine en 150 mg praziquantel.
 

Eigenschappen
Ivermectine is een macrocyclisch-lacton derivaat met een brede antiparasitaire werking tegen nematoden en arthropoden. Het werkt door remming van zenuwimpulsen. De werkingswijze richt zich met name op de glutamaatpompen van de chloride-ionenkanalen.
 

Ivermectine werkt door zich op een selectieve manier en met hoge affiniteit te binden aan glutamaatpompen van de chloride-ionenkanalen die bij ongewervelde dieren in spier- en zenuwcellen voorkomen. Dit leidt tot een verhoging van de permeabiliteit van de celmembraan t.o.v. chloride-ionen met hyperpolarisatie van spier- en zenuwcellen, wat uiteindelijk leidt tot verlamming en de dood van de betrokken parasieten. Verbindingen van deze groep kunnen eveneens reageren met andere ligandpompen van de chloridekanalen, zoals met de neurotransmitterremmer gamma-aminoboterzuur (GABA).

De veiligheidsmarge van verbindingen van deze groep is het gevolg van de afwezigheid van glutamaatpompen van de chloridekanalen bij zoogdieren.  Praziquantel is een pyrazino-isoquinoline derivaat met anthelmintische werking tegen vele soorten cestoden en trematoden. Het werkt met name door zowel de motiliteit als de werking van de scolexzuignapjes van de cestoden aan te tasten. Het werkingsmechanisme berust op de aantasting van de neuromusculaire coördinatie en tevens op een beïnvloeding van de permeabiliteit van het integument van de wormen, wat leidt tot een overmatig calcium- en glucoseverlies. Dit leidt tot spastische verlamming van het spierstelsel van de parasiet.

Doeldier
Paard

Indicaties
Equimax Tabs voor de behandeling van gemengde besmettingen met cestoden, nematoden of arthropoden, veroorzaakt door volwassen en onvolwassen spoelwormen, longnematoden, horzels en lintwormen bij paarden:Nematoden: Grote strongyliden: Strongylus vulgaris (volwassen en arteriële larvale stadia),  Strongylus edentatus (volwassen en L4 weefsel larvale stadia), Strongylus equinus (volwassen en L4 larvale stadia), Triodontophorus spp. (volwassen stadia). Kleine strongyliden: Cyathostomum (volwassen stadia en niet-geïnhibeerde slijmvlies larvale stadia): Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp. Ascariden: Parascaris equorum  (volwassen en larvale stadia). Oyuren: Oxyuris equi (volwassen en larvale stadia). Trichostrongylidae: Trichostrongylus axei  (volwassen stadia).  Cestoden (lintworm): Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna, Paranoplocephala mamillana.Horzels: Gasterophilus spp. (larvale stadia).Aangezien lintwormbesmettingen onwaarschijnlijk zijn bij veulens jonger dan 2 maanden, wordt de behandeling van veulens jonger dan 2 maanden niet noodzakelijk geacht.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij veulens jonger dan 2 weken. Niet gebruiken bij merries die melk produceren voor menselijke consumptie. Niet gebruiken bij paarden met een bekende overgevoeligheid voor een van de (actieve) bestanddelen.

Bijwerkingen
In zeer zeldzame gevallen kan bij paarden na de behandeling koliek, diarree en anorexie voorkomen, vooral wanneer sprake is van zeer ernstige worminfecties. In zeer zeldzame gevallen doen zich allergische reacties voor na de behandeling met het middel, zoals speekselvloed, linguaal oedeem, linguale urticaria, tachycardie, congestie van slijmvliezen en subcutaan oedeem.


Wachttijdadvies
vlees: 35 dagen. Niet gebruiken bij merries die melk produceren voor menselijke consumptie.

Waarschuwingen
De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat zij de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling: - te frequent en herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode, -onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het  product of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing). Eventuele klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte tests (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de test(s) duidelijk wijst op een resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep en met een andere werkingswijze toegediend worden.

Resistentie tegen ivermectine bij Parascaris equorum bij paarden wordt in een aantal landen, ook binnen de EU, gerapporteerd. Derhalve dient het gebruik van dit product gebaseerd te worden op nationale epidemiologische gegevens (regionaal en op bedrijfsniveau) met betrekking tot de gevoeligheid van nematoden en geadviseerd te worden hoe een verdere resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen beperkt kan worden. Het middel kan veilig worden toegediend aan (dek)hengsten.

Avermectines kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken bij andere diersoorten dan de  doeldiersoort. Overgevoeligheidsreacties zijn waargenomen bij honden, in het bijzonder bij collieachtigen, Old English Sheepdogs en aanverwante rassen of kruisingen met deze rassen, evenals bij  (land)schildpadden. Honden en katten dienen geen gemorste tabletten in te slikken of in contact te komen met de verpakking ervan, vanwege het risico van vergiftigingsverschijnselen door ivermectine.

Houdbaarheidstermijn
Bewaren beneden 30ºC in de originele verpakking. Houdbaar tot 1½ jaar na productiedatum. Na eerste opening van de primaire verpakking: 1 jaar houdbaar.
 

 

 

 

Toepassing

Equimax TabsTablet eenmalige orale toediening. 200 µg ivermectine en 1.5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht, wat overeenkomt met 1 tablet per 100 kg lichaamsgewicht. Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden.


Als de juiste dosis bepaald is, moet het middel als volgt worden toegediend: Presenteer de tablet in de open hand. Herhaal dit tot de volledige dosis is toegediend. Tijdens de toediening kan de tablet aangevuld worden met een kleine hoeveelheid voer of met een beloning om de acceptatie door het paard te verhogen. Indien de benodigde dosering niet volledig is opgenomen, dient een alternatieve behandeling te worden toegepast.

Raadpleeg daarvoor de dierenarts. De dierenarts kan advies geven over het juiste doseringsprogramma en het voorraadbeheer, ten behoeve van een optimale bestrijding van lintworm- en spoelwormbesmetting. Het middel kan veilig worden toegediend aan (dek)hengsten en aan merries gedurende de gehele periode van dracht en de lactatie.

 

 

 

 

 Lichaamgewicht  Dosering
 t/m 100 kg  1 tablet
 101 - 200 kg  2 tabletten
 201 - 300 kg  3 tabletten
 301 - 400 kg  4 tabletten
 401 - 500 kg  5 tabletten
 501 - 600 kg  6 tabletten
 601 - 700 kg  7 tabletten
 701 - 800  8 tabletten

 

 

Nieuwsbrief
 

Klantenservice

Mijn account