Virbac Eraquell Tabs 800 kg wormkuur paard - Ivermectine

  • Virbac Eraquell Tabs 800 kg wormkuur paard -  Ivermectine

Prijzen, maten en gewichten

Gewicht:  8 tab

Prijs :
1
tot
5

6
tot
10

11
tot
25

26
tot
48

49
tot
99

Op voorraad

Aantal:  

Eraquell Tabs 800 kg is een breed spectrum op basis van ivermectine. Eraquell Tabs zijn effectief tegen spoelwormen, rondwormen en horzellarven. Een tablet is voldoende voor 100 kg lichaamsgewicht.

Recept verplicht Exp.04-2021

 

 

INDICATIES
Eraquell Tabs voor de behandeling van besmettingen met nematoden of arthropoden, veroorzaakt door volwassen en onvolwassen rondwormen en larven van paardenvlieg/daas (horzels) bij paarden:
 

Nematoden:

Grote strongyliden: Strongylus vulgaris (volwassen en arteriële larvale stadia), Strongylus edentatus (volwassen en L4 weefsel larvale stadia), Strongylus equinus (volwassen en L4 larvale stadia), Triodontophorus spp. (volwassen stadia)

Kleine strongyliden:
Cyathostomum (volwassen stadia en slijmvlies stadia): Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp. Ascariden: Parascaris equorum (volwassen en larvale stadia). Oxyuren: Oxyuris equi (volwassen en larvale stadia).

Trichostrongylidae:
Trichostrongylus axei (volwassen stadia).


Horzels:

Gasterophilus spp. (larvale stadia).


CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij veulens jonger dan 2 weken. Niet gebruiken bij paarden met een bekende overgevoeligheid voor een van de werkzame bestanddelen of voor een van de hulpstoffen.

 

BIJWERKINGEN

In zeer zeldzame gevallen kan bij paarden na de behandeling koliek, diarree en anorexie voorkomen, vooral wanneer sprake is van zeer ernstige worminfecties. In zeer zeldzame gevallen hebben zich allergische reacties voorgedaan na de behandeling met het middel, zoals speekselvloed, linguaal oedeem, linguale urticaria, tachycardie, congestie van slijmvliezen en subcutaan oedeem. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
 

WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: 35 dagen. Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
 

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Avermectines kunnen soms intolerantie- verschijnselen veroorzaken bij non- doeldiersoorten. Gevallen van intolerantie zijn voornamelijk gerapporteerd bij Collies, Old English Sheepdogs en gerelateerde rassen of kruisingen, alsook bij land- en zeeschildpadden. Honden en katten dienen geen gemorste tabletten in te slikken of in contact te komen met de verpakking ervan, vanwege het risico van vergiftigingsverschijnselen door ivermectine. Het is mogelijk dat jonge veulens, dwergpaarden en minirassen die minder dan 50 kg wegen niet in staat zijn om tabletten in te slikken. Raadpleeg daarvoor uw dierenarts.

 

Waarschuwing voor de gebruiker:
Na gebruik handen wassen. Vermijd contact met de ogen. Raadpleeg een arts in geval van irritatie van de ogen. Niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren van het product. In geval van accidentele inname dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter te worden getoond om te laten zien wat de persoon heeft ingenomen
 

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:
De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat zij de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling: te frequent en herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode, onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het product of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing). Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte testen (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de test(en) duidelijk wijst op een resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep en met een andere werkingswijze worden toegediend. Resistentie tegen ivermectine bij Parascaris equorum bij paarden is gerapporteerd. Derhalve dient het gebruik van dit product gebaseerd te worden op nationale epidemiologische gegevens (regionaal, bedrijfsniveau) m.b.t. de gevoeligheid van nematoden en dient geadviseerd te worden hoe een verdere resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen beperkt kan worden. Het middel is veilig voor (dek)hengsten.
 

SAMENSTELLING
Elk Eraquell kauwtablet van 3300 mg bevat: Ivermectine 20 mg
Witte, ronde, biconcave tablet met bruine spikkels.
 

Houdbaarheidstermijn
Bewaren beneden 30ºC in de originele verpakking. Houdbaar tot 1½ jaar na productiedatum. Na eerste opening van de primaire verpakking: 1 jaar houdbaar.
 

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 103252 URA
 

Exp.03-2016

Toepassing

Eraquell Tabs eenmalige orale toediening. 200 μg ivermectine per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 1 tablet per 100 kg lichaamsgewicht.

Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden.

 

Als de juiste dosis bepaald is, moet het middel als volgt worden toegediend: Bied de tablet in de palm van de hand aan. Het paard zal makkelijker de tabletten accepteren indien telkens één tablet wordt aangeboden. Het is echter ook mogelijk meer tabletten tegelijkertijd toe te dienen. Herhaal deze handeling tot de volledige dosis is toegediend.


Tijdens de eerste toediening kan de tablet aangevuld worden met een kleine hoeveelheid voer of met een beloning om de acceptatie door het paard te verhogen. Indien de benodigde dosering niet volledig is opgenomen, dient een alternatieve behandeling te worden toegepast. Raadpleeg daarvoor uw dierenarts. De dierenarts kan advies geven over het juiste doseringsprogramma en het voorraadbeheer, ten behoeve van een optimale bestrijding van rondworm en larven van paardenvlieg/daas (horzel).

 

 

 

 Lichaamgewicht  Dosering
 t/m 100 kg  1 tablet
 101 - 200 kg  2 tabletten
 201 - 300 kg  3 tabletten
 301 - 400 kg  4 tabletten
 401 - 500 kg  5 tabletten
 501 - 600 kg  6 tabletten
 601 - 700 kg  7 tabletten
 701 - 800  8 tabletten

 

 

Nieuwsbrief
 

Klantenservice

Mijn account