Algemene voorwaarden

Homeovet Veterinaire Praktijk biedt een omvangrijk assortiment huisdier (honden, katten, vogels, knaagdieren, vissen) en paarden, verzorgingsproducten en een uitgebreid programma dier homeopathie.

Homeovet biedt topmerken en kwalitatief hoogwaardige producten tegen aantrekkelijke prijzen.

Homeovet Veterinaire praktijk biedt haar klanten meer dan alleen producten! Homeovet staat voor een uitgebreide online- shopping ervaring. Ons doel is om onze klanten een breed scala producten, informatie en tips te bieden met een uitstekende klantenservice en de voordelen van eenvoudig en veilig online- shopping .

Tevens biedt Homeovet je deskundige en klantvriendelijke service en advies van onze dierenartsen.

Op al onze producten hanteren wij de volgende levering-en betalingsvoorwaarden:

Levering/betaling

Betaling; 

Betaling via een betaalplatform zoals Paypal . Mollie. Braintreen  gelden de voorwaarden van deze aanbieders.


Via Paypal, U betaalt direct via uw eigen Paypal Account. voor info zie www.paypal.nl.

Je betaalt rechtstreeks aan Klarna. Je dient hiervoor over een Klarna account te beschikken. Deze kun je bij de eerste betaling aanmaken.

Door gebruik van Klarna kun je tot 14 dagen na ontvangst van jouw aankoop betalen. Klarna neemt de betalingsverplichting over en is daardoor eigenaar van jouw factuur. Verdere afhandeling van betalingen en bijvoorbeeld aanmaningen vinden buiten de verantwoordelijkheid van Homeovet plaats.   Klik hier voor meer informatie

iDEAL veilig betalen met jouw pinpas.

Molliepay betaalplatvorm met diverse betaal mogelijkheden.


Na het plaatsen van uw bestelling word je automatisch doorgelinkt naar jouw eigen bank (internet bankieren).

Daar betaal je in jouw eigen, vertrouwde omgeving. Zie voor meer info www.ideal.nl.

Bij terugbetalingen die buiten onze verantwoordelijkheid vallen worden de geldende terugboekkosten in mindering gebracht.Via Credit Card (Gratis)
U betaalt met MasterCard of Visa.


Bestellingen binnen Nederland worden aan huis geleverd door o.a Parce;DPD/GLS.

Dit ter verstaan bij flats / appartementen op de begane grond, postbusnummers zijn niet toegestaan.

Voor verzending wordt een geringe bijdrage gerekend vanaf 4.95. Deze bijdrage wordt naar ordergewicht berekend en is direct zichtbaar.


Bestellen is mogelijk voor elk bedrag, echter tot 19,50 wordt een extra klein ordertoeslag van 2,50 in rekening gebracht. Dit om de orderverwerking betaalbaar te houden.


Levering opties.

U kiest voor verzending via Parcel.nl, deze levert het pakket aan het door u opgegeven adres.

of U kiest voor zelf ophalen op de dierenkliniek, dit gaat op afspraak.


Na ontvangst van uw betaling kunnen wij uw bestelling verwerken, dit neemt in de regel 3-4 werkdagen in beslag ( indien op voorraad, in het weekend en op feestdagen word er niet verzonden)

Zodra uw bestelling is verzonden informeren wij u door middel van e-mail link met een trackingnummer dat u kunt gebruiken om uw pakket te volgen zo kunt u de voortgang van uw bestelling zien. Het is dus belangrijk dat u uw e-mailadres correct op de website ingeeft!

De  genoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Homeovet is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Voor honden en kattenvoeders geldt een langere levertijd van enkele dagen, dit om u meest mogelijke versheid  te kunnen garanderen.

Hoe vaak wordt de bestelling aangeboden?

De bestelling wordt door 2x op het door U aangegeven adres aangeboden. Wanneer het beide keren niet gelukt is om de bestelling af te leveren dan heeft U nog een week de mogelijkheid om een ander bezorgmoment of bezorgadres aan te geven, anders komt het pakket kosten plichtig aan ons retour.

Kan ik een tijdstip voor bezorgen afspreken?

Het is niet mogelijk een tijdstip voor bezorgen af te spreken. Bent U niet vaak thuis? Dan kunt U wel een ander afleveradres opgeven waar wel vaak iemand thuis is, of U kunt gebruik te maken van een parcel shop. Bij deze shops kunt U het pakket op het door U gewenste moment ophalen.

 Aan postbussen kan helaas niet geleverd worden.


Het besteladres geldt als afleveradres, dit houd in dat de besteller niet per definitie de ontvanger/ondertekenaar behoeft te zijn.

De besteller is verantwoordelijk voor wie op het leveradres voor ontvangst tekend bij aflevering.

Al onze prijzen zijn inclusief B.T.W met originele factuur. Producten worden verzonden vanuit Nederland.


Orderbevestiging per e-mail

Elke afgeronde bestelopdracht wordt uiteindelijk per e-mail bevestigd met een orderbevestiging. Het is dus belangrijk dat u uw e-mailadres correct op de website ingeeft!

De orderbevestiging per e-mail is geen betalingsbewijs, maar geeft aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat wij uw order hebben ontvangen. 


Garantie en retourrecht


Garantie

Wij verzoeken u alle bestelde en geleverde producten bij aflevering terstond te controleren op breuk en volledigheid. Mochten er onvolledigheden worden geconstateerd (Weiger het pakket!) heeft u tot 48 uur na levering de tijd deze aan ons te melden, na deze periode wordt geacht dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd.


Homeovet staat volledig garant voor de geleverde goederen tot het maximum bedrag van aankoop van de geleverde goederen.


Onder deze garantie zijn uitgesloten het al of niet bereiken van de beoogde resultaten van onze eigen producten en eventuele bijwerkingen. Voor gebruik van dieetvoeders, voedingssupplementen en geneesmiddelen, leest u eerst de gebruiksaanwijzing op/in de verpakking. Indien u twijfelt, raadpleeg dan eerst onze/uw dierenarts.


Retourrecht

Voor producten die via Homeovet Veterinaire Praktijk. worden uitgeleverd geldt het standaard wettelijk retourrecht van 3 weken na ontvangst. Dit geldt echter alleen voor ongeopende verpakkingen en niet gebruikte artikelen.

De klant gaat akkoord met een vervangend merk als de inhoud aan werkzame stof gelijk is.

Voeders, dieetvoeders en voederadditieven kunnen niet geretourneerd worden, uit hygienische gronden.

Diergeneesmiddelen zijn uitgesloten van retourrecht, wetgeving !

Retourzendingen moeten voldoende gefrankeerd zijn ongefrankeerde of beschadigde pakketten worden niet geaccepteerd. Geringe afwijkingen in kleur en uitvoering zijn geen reden voor retour.

Bij ruitersportartikelen geldt dat bestel fouten in maatvoering omgeruild kunnen worden, deze kunt u ongebruikt ( schoon en in originele verpakking) aan ons retourneren en kenbaar maken welke maatvoering u nodig heeft, wij versturen deze gratis aan u.

Na acceptatie van een retour artikel kan de klant aangeven of wij deze omzetten in een tegoed voor het volledige bedrag bij Homeovet, deze is onbeperkt geldig en wordt bij een volgende bestelling automatisch verrekend, of terugbetaling van het aankoopbedrag echter worden voor deze handeling administratiekosten in hoogte van 2.50 in mindering gebracht. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Bij het niet kunnen afleveren op adres, niet afhalen van het pakket bij pakketshop, adres fouten etc. worden de verzend/retour kosten in mindering gebracht.


Geannuleerde proef bestellingen betaald via Paypal, molliepay worden bij terugboeking met minimaal 5.00 administratie en geldende transport kosten belast !


 Aansprakelijkheid

De maximale aansprakelijkheid overeen met het betaalde bedrag in de aankoop van de goederen.

Dit aanvaardt de koper in onze bevestiging van de levering.


De informatie die op deze site wordt gepubliceerd, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en behandeld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten, onjuistheden, verouderde informatie. eventuele onjuiste of onvolledige informatie op onze website. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker. Teksten bij de geneesmiddelen zijn enkel ter informatie bedoeld en vormen geen aanbeveling of reclame voor het medicijn!

Afbeeldingen zijn een indicatie en kunnen afwijken van de realiteit.

De op de website en in de correspondentie genoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Homeovet is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Aan postbussen kan niet geleverd worden.

Elke inspanning wordt gedaan om de website draaiende te houden. Echter, Homeovet neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, indien de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.


Homeovet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van producten tijdens evenementen of wedstrijden. De regels van de organisatie van deze evenementen en competities dienen te worden gevolgd op ieder moment. Als gevolg van de dynamische ontwikkelingen in wetgeving en verboden stoffen, dient de wetgeving regelmatig worden gecontroleerd door de ruiters en paardeneigenaren.


Alle communicatie vindt plaats via email bij Homeovet.

De klant zal per e-mail over elke stap in verwerking van de bestelling worden ingelicht, de klant wordt gevraagd zijn mail box gereed te houden voor het ontvangen van e-mails van Homeovet over de status van de bestelling.

Onbestelbare e-mails, als gevolg van spamfilters, zijn niet de verantwoordelijkheid van Homeovet.


Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Bij het verstrekken van informatie op onze website beroepen wij ons op het ons toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat onder meer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

Toepasselijk recht

in overeenkomsten met zakelijke klanten, entiteiten van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds, alle juridische geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over geld, zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.


Slotbepalingen,Salvatorische clausule

Mochten bepalingen van dit contract of een toekomstige erin opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet worden beïnvloed. Hetzelfde geldt, wanneer blijken zou, dat het contract een regelingselement bevat.

Privacy policy
Homeovet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons wordt verschaft  vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens gebruiken wij om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens enkel gebruiken met uw toestemming. Homeovet zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze slechts aan die derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij betaling en het uitvoeren en leveren van uw bestelling en producten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij waarderen uw vertrouwen en stellen daarom alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw shopping ervaring veilig en plezierig is, we nemen alleen contact met u op om uw bestelling te controleren, vertellen u of uw item is verzonden, en als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, en we hopen dat u dat doet, kunnen we u vertellen over leuke nieuwe producten en aanbiedingen.
Uw privacy is bij ons gewaarborgd!

Cookies;

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn cookies?

 Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt [en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren]. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u. Noch wij, noch de Web Analytics Vendors (Google) zullen een IP-adres koppelen, of proberen te koppelen, aan de identiteit van een computergebruiker.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 
Auteursrechten en handelsmerken
Alle inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen en software,  worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie gegeven aan Homeovet . Tenzij uitdrukkelijk hierin voorzien, mag niets in deze website worden beschouwd als het verlenen van een licentie of recht onder een auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van Homeovet of een derde partij. U mag geen Homeovet logo of andere merkgebonden grafisch of handelsmerk niet gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
"Homeovet Animal Care" evenals "MediScent" en "Herbasan" zijn een handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.
Praktijkleider; KM Schoon
Juridische adviseurs: Mr E.J. Kuiters te Leeuwarden en Advocatuur Dirkzwager te Arnhem. TELFA (Trans European Law Firms Alliance)

Homeovet. Veterinair Kliniek.

Zuiderspoorstraat 15-1

7512 AX Enschede

Nederland.
Beherend Vennoot Dexterton LTD UK


KVK 08166868


Btw nr:NL8187.71.008,B01


Tel. +31(0)53 - 4313222 - ( vragen over tijdstip van bezorging alleen via mail, zie ook Uw zending vervolging na verwerking! )


Wij danken u voor het winkelen bij Homeovet Veterinaire Praktijk!

Druk en eventuele zetfouten voorbehouden.
Nieuwsbrief
 

Klantenservice

Mijn account