Equimucin 2 g.

 • Equimucin 2 g.

Prijzen, maten en gewichten

Gewicht: 50 sachets

Prijs: € 89,95
Gratis verzending vanaf 89.00
Op voorraad

Aantal:  
Gewicht: 100 sachets

Prijs : € 157,50 -€ 150,25
1
tot
2
€ 157,50

3
tot
5
€ 152,95

6
tot
10
€ 150,25

Gratis verzending vanaf 89.00
Op voorraad

Aantal:  

Indicaties
Vermindering van de viscositeit van de tracheabronchiale secretie, door de ondersteunende mucolytische behandeling van chronische bronchopulmonaire aandoeningen die gepaard gaan met een abnormale secretie en mucostase bij paarden.


Samenstelling
1 sachet van 6 g oraal poeder bevat: Acetylcysteïne 2000 mg

Hulpstoffen
Sucrose, Vanilline


Contra-indicaties
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor acetylcysteïne. Zie ook sectie Speciale Waarschuwingen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Het product dient niet te worden toegediend aan paarden waarvan wordt vermoed dat ze lijden aan een maagzweer. Aangezien acetylcysteïne gemetaboliseerd wordt tot zwavelbevattende producten, dient het met voorzichtigheid te worden gebruikt in paarden die lijden aan een leverziekte.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg Laboratoriumstudies met ratten en konijnen hebben geen bewijs voor een teratogeen effect aangetoond. De veiligheid van het product is niet vastgesteld tijdens de dracht en lactatie. Het dient alleen gebruikt te worden na een “Risk/Benefit analyse door de verantwoordelijke dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Acetylcysteïne dient niet te worden gecombineerd met andere geneesmiddelen aangezien gevallen van onverenigbaarheid kunnen optreden. Rapporten over de inactivering van beta-lactam antibiotica (penicillines en cefalosporinen) en tetracyclinen verwijzen tot op heden naar in-vitro tests waarbij de bestanddelen direct werden gemixt. Een tussenperiode van tenminste 2 uur dient te worden aangehouden voordat deze antibiotica worden toegediend (dit geldt niet voor doxycycline). Acetylcysteïne is verenigbaar met gepotentieerde sulfonamiden en alle huidige bronchodilatoren, en kan gelijktijdig worden toegediend. Gelijktijdige toediening met antihoestmiddelen kan resulteren in een gevaarlijke toename van secretie als gevolg van de verminderde hoestreflex. Een gecombineerde behandeling met het product en antihoestmiddelen dient daarom te worden vermeden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Dagelijkse orale toediening van 3 maal de aanbevolen dosering gedurende 4 weken aan paarden werd verdragen zonder bijwerkingen.

Bijwerkingen
Overgevoeligheid voor acetylcysteïne kan optreden. Indien bijwerkingen optreden, moet het gebruik van het product worden gestaakt en dient de behandeling symptomatisch te zijn.

Wachttijd
Vlees en vleesafval: nul dagen

Melk*: nul dagen

* Dient in overweging te worden genomen in landen waar paardenmelk gebruikt wordt voor consumptie door de mens.

Toepassing

Doseringsschema:

 • Gewicht paard: Tot 200 kilo
  Aanbevolen ochtenddosering: 1 sachet
  Aanbevolen avonddosering: 1 sachet
 • Gewicht paard: Tot 400 kg
  Aanbevolen ochtenddosering: 2 sachets
  Aanbevolgen avonddosering: 2 sachets
 • Gewicht paard: Tot 600 kilo
  Aanbevolen ochtenddosering: 3 sachets
  Aanbevolen avonddosering: 3 sachetsToedieningswijze & dosering
Toediening in het voer. Twee maal daags 10 mg/kg lichaamsgewicht Acetylcysteïne (totale dagelijkse dosis van 20 mg/kg lichaamsgewicht), gedurende 20 dagen.

Doseringsschema

Gewicht paard Aanbevolen ochtenddosering Aanbevolen avonddosering
(Sachets Equimucin® 2g) (Sachets Equimucin® 2g)
Tot 200 kg 1 sachet 1 sachet
Tot 400 kg 2 sachets 2 sachets
Tot 600 kg 3 sachets 3 sachets

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)


Dagelijkse orale toediening van 3 maal de aanbevolen dosering gedurende 4 weken aan paarden werd verdragen zonder bijwerkingen.

Nieuwsbrief
 

Klantenservice

Mijn account